Ajankäytön valmennus

Käytännönläheisen valmennuksen aiheita ovat mm. tärkeiden asioiden priorisointi, ulkoistettu muisti ja tehtävien organisointi, keskeytyksettömän työajan luominen, sähköpostikaaoksen taltuttaminen, kokouskäytäntöjen rukkaaminen sekä oman energiatason ylläpito tiukoissakin tilanteissa. 

Osallistujien mukaan valmennuksen parasta antia ovat olleet:

”Käytännölliset vinkit, joita voi kokeilla heti omassa työssään ja arjessaan.”

”Hyviä menetelmiä työn organisointiin ja priorisointiin.”

Valmennus voidaan räätälöidä lyhyeen luentomuotoon, 2-3 tunnin moduuleiksi (esim. 2-3 tapaamisen kokonaisuus) tai koko päivän tilaisuudeksi.

Tiedustelut: Päivi Suokas