Coaching

Coaching on vuorovaikutusprosessi, jossa coach fasilitoi asiakkaan kasvua ja kehitystä kohti tavoitteiden saavuttamista. Coach tukee valmennettavaa henkilöä tai tiimiä arvostamaan ja hyödyntämään voimavarojaan kehittymisen välineenä sekä etenemään askel kerrallaan kohti onnistumista.

Tiedustelut:

Eric Kaufmann Certified Progress Coach